Наукова діяльність

Видатні вчені кафедри.

Професор О.М. Клигуненко у 1991 р. захистила докторську дисертацію на тему «Механізми адаптації до тяжкої черепно-мозкової травми та способи захисту головного мозку від гіпоксії», у січні 1993 р. отримала звання професора, у 2000 р. за розробку та впровадження «Медичної системи життєзабезпечення потерпілих у техногенних аваріях і катастрофах» була нагороджена у складі авторського колективу Державною премією України у галузі науки та техніки. У 2009 р. стала кавалером ордена княгині Ольги III ступеня. Автор та співавтор понад 570 наукових праць, в т.ч. 13 монографій, 6 підручників, 5 навчальних посібників, 6 винаходів. Член спеціалізованої вченої ради Д 08.601.01, член Правління асоціації анестезіологів України та Дніпропетровської області, член Європейської Асоціації Анестезіологів, член редакційної ради науково-практичних журналів «Біль, знеболення та інтенсивна терапія», «Медицина невідкладних станів», «Український журнал екстремальної медицини ім. Можаєва». Під керівництвом О.М. Клигуненко захищено 3 докторські і 12 кандидатських дисертацій заплановано та виконуються 3 докторські та 5 кандидатських дисертацій.

Професор В.І. Снісарь працює на кафедрі з 2000 р. У 2004 р. став деканом ФПО. Член спеціалізованої вченої ради Д 08.601.01, правління асоціації анестезіологів України та Дніпропетровської області, член редакційної ради науково-практичних журналів «Актуальні питання дитячої хірургії та анестезіології» (Росія), «Гострі та невідкладні стани в практиці лікаря». Під керівництвом професора В.І.Снісаря виконано 1 докторську та 9 кандидатських дисертацій, заплановано та виконуються 2 докторські і 3 кандидатські роботи.

6. Найбільш вагомі наукові досягнення:

До 2004 р. основний науковий напрямок кафедри був пов’язаний з науковою школою члена-кореспондента НАН та НАМН України професора Л.В. Усенко та присвячений проблемі «Розробка та оптимізація методів інтраопераційного та післяопераційного знеболення, інтенсивної терапії, у тому числі з використанням негемоглобінового переносника кисню – перфторану, при критичних станах різного генезу». З 2004 р. співробітники кафедри виконують самостійну НДР: «Органопротекторні технології у знеболюванні, інтенсивній терапії та невідкладних станах у хворих різних вікових категорій на догоспітальному та госпітальному етапах» (державний реєстраційний №0113U006504), керівниками якої стали професори О.М. Клигуненко та В.І. Снісарь.

У ході наукових досліджень доведені органопротективні властивості наркозу севофлюраном при операції кесаревого розтину (О.О. Волков), виявлена наявність протизапальної дії низькомолекулярних гепаринів (О.С. Козіна), місцевих анестетиків (В.В. Доценко), НПЗП (О.В. Лященко, О.Ю. Муризіна). Доведена доцільність обмеження загального об’єму поповнення акушерської крововтрати завдяки зменшенню проявів СПОН (В.А. Седінкін). Вивчені шляхи формування синдрому гострого пошкодження шлунку в абдомінальній хірургії та методи їх корекції (О.О. Павлов), обґрунтована органопротекторна інтенсивна терапія при оперативному лікуванні тяжких опіків (О.Ю. Сорокіна) та при множинній травмі (Н.В. Матолінець). Розкрита роль відкритої артеріальної протоки у формуванні бронхолегеневої дисплазії у новонароджених та розроблені шляхи їх корекції (І.О. Анікін, І.О. Оболонський), оптимізовано анестезіологічне забезпечення у дітей з органічними ураженнями ЦНС (В.В. Скляр), виявлені механізми розвитку СПОН у новонароджених та розроблені шляхи їх корекції (Д.А. Шкурупій).

7. Державні та міжнародні нагороди.

26.10.2000 р. на Всеукраїнскій виставці навчально-методичної літератури (м. Київ), професор О.М. Клигуненко була нагороджена Почесним дипломом за перше місце в номінації «Словники та довідники» за участь у книзі «Нейротравматологія». 31.08.2002 р. кафедра приймала участь у виставці-ярмарці “Книжковий світ -2002”, де отримала приз “Срібний Нестор-Літописець” видавництва “Здоров’я” (м. Київ), а за підручник «Хірургія дитячого віку» - перше місце на конкурсі «Книжковий досвід України» в номінації «Краща навчальна книга». У 2006 р. проф. О.М.Клигуненко, ас. О.В. Кравець на Всеукраїнскій виставці навчально-методичної літератури (м. Київ) зайняли друге призове місце в номінації «Навчально-методичні посібники з інноваційними технологіями в навчанні» за книги «Інтенсивна терапія крововтрати» та «Інтенсивна терапія опікової хвороби». 26-28 жовтня 2006 р. на ІІІ-й виставці-презентації (м. Київ) проф. О.М.Клигуненко була нагороджена Почесним дипломом І ступеню «За багаторічну творчу педагогічну працю для інноваційного развитку освіти України».

У 2011 р. 3-томний підручник «Хірургія», в створенні якого приймали участь 4 співробітники кафедри, був відзначений Державною премією України в галузі науки і техніки та затверджений МОЗ і МОН України як базовий підручник для вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

28 грудня 2011 р. проф. О.М. Клигуненко з співавторами була нагороджена Дипломом президії Національної Академії медичних наук України за монографію «Стресове пошкодження слизової шлунково-кишкового тракту».