Колектив кафедри

Кравець Ольга Вікторівна – доктор медичних наук, професор, завідуюча кафедрою анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО.

У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Оптимізація методів лікування у хворих з підгострою за темпом та великою за об’ємом крововтратою”.

У 2020 році захистила дисертаційну роботу на звання доктора медичних наук на тему "Оптимізація периопераційної інфузійної терапії у пацієнтів з невідкладною хірургічною патологією органів черевної порожнини".

Автор понад 155 наукових робіт, співавтор навчально-методичного посібника „Інтенсивна терапія гострої крововтрати”. – Дніпропетровськ: Пороги, 2004.


Клигуненко Олена Миколаївна - доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я ДОА за фахом “Анестезіологія та інтенсивна терапія”, віце-президент Асоціації Анестезіологів України.

Автор та співавтор понад 570 наукових праць, в т.ч. 13 монографій, 6 підручників, 5 навчальних посібників, 6 винаходів. Член спеціалізованої вченої ради Д 08.601.01, член Правління асоціації анестезіологів України та Дніпропетровської області, член Європейської Асоціації Анестезіологів, член редакційної ради науково-практичних журналів «Біль, знеболення та інтенсивна терапія», «Медицина невідкладних станів», «Український журнал екстремальної медицини ім. Можаєва».Снісарь Володимир Іванович - доктор медичних наук, професор, декан факультету післядипломної освіти.

Член спеціалізованої вченої ради Д 08.601.01, правління асоціації анестезіологів України та Дніпропетровської області, член редакційної ради науково-практичних журналів «Актуальні питання дитячої хірургії та анестезіології» (Росія), «Гострі та невідкладні стани в практиці лікаря». Під керівництвом професора В.І.Снісаря виконано 1 докторську та 9 кандидатських дисертацій, заплановано та виконуються 2 докторські і 3 кандидатські роботи.

Автор більш ніж 320 робіт, співавтор 3-х підручників, 4-х навчальних посібників, 12 методичних рекомендацій, одного винаходу.

Єхалов Василій Віталійович - кандидат медичних наук, доцент, завуч кафедри, куратор циклу «Невідкладні стани» для інтернів різних спеціальностей (підготовка до ЛІІ «КРОК-3»).

Автор та співавтор 310 наукових робіт, 2 інформаційних листів, 2 методичних рекомендацій, 8 раціоналізаторських пропозицій, 1 базового підручника, 6 учбово-методичних посібників, 1 патента на корисну модель. Нагороджений орденом "Герой Чорнобиля".

Седінкін Владислав Анатолійович – кандидат медичних наук, доцент.

В 2008 році під керівництвом професора О.М. Клигуненко захистив кандидатську дисертацію на тему “Ефективність різних методів нейропротекторної терапії при діабетичних кетоацидотичних кризах”. Відповідає за ідейно-виховну роботу кафедри.

Є автором та співавтором понад 92 друкованих праць, співавтор 4 навчально-методичних посібників, 3 інформаційних листів, 4 патентів на корисну модель.


Лященко Олег Вікторович - кандидат медичних наук, доцент.

В 2009 році захистив дисертацію на звання кандидата медичних наук за темою "Оптимізація анестезіологічного забеспечення малоінвазивних оперативних втручань".

З 2015 року заступник декана факультету післядипломної освіти Дніпровського державного медичного університету. Відповідальний за проведення ліцензійного іспиту Крок-3 в університеті.

Є автором та співавтором понад 45 друкованих праць, методичних рекомендацій та посібників.

Станін Дмитро Михайлович - кандидат медичних наук, доцент.

У 1993 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Состояние внешнего дыхания, легочного кровообращения и нервно-мышечной передачи у больных с острыми отравлениями ФОС под влиянием экстракорпоральных методов детоксикации и ГБО”.

Автор 80 наукових робіт, співавтор 2 учбових посібників з анестезіології.

Площенко Юлія Олександрівна - кандидат медичних наук, доцент, куратор інтернатури за фахом «Анестезіологія та інтенсивна терапія».

В 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Гемостаз, реологические свойства эритроцитов и состояние эндотелиоцитов при разных вариантах интенсивной терапии тяжелой черепно-мозговой травмы и коррекция их нарушений".


Криштафор Дар'я Артурівна - кандидат медичних наук, асистент, відповідає за наукову діяльність кафедри.

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію «Якісна та кількісна корекція поповнення крововтрати при інтенсивній терапії політравми».

Є автором та співавтором понад 37 друкованих праць.


Багуніна Ольга Олександрівнаасистент, куратор лікарів-інтернів та курсантів за фахом «Дитяча анестезіологія». Відповідає за роботу сайту кафедри та лікувальну роботу.

Виконує дисертаційну роботу на тему "Оптимізація варіантів аналгоседації у дітей, що перебувають на ШВЛ".


Пилипенко Ольга Вікторівна - асистент, куратор лікарів-інтернів за фахом "Анестезіологія та інтенсивна терапія", секретар.

Козачук Наталя Павлівна - старший лаборант. Закінчила біологічний факультет Дніпропетровського національного університету у 1988 році.

Сотула Ірина Василівна - лаборант.

Закінчила санітарно-фельдшерське відділення Дніпропетровського медичного училища № 1 у 1993 році.